• Mhe. Jaji Francis S. Mutungi

    Msajili wa Vyama vya Siasa

    Wasifu
  • Mhe. Mohammed Ally Ahmed

    Naibu Msajili wa Vyama vya Siasa

    Wasifu

Kuhusu Sisi

Karibu kwenye tovuti ya Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa . Kupitia tovuti hii, utapata taarifa za uhakika juu ya shughuli za Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa nchini na taarifa za uhakika juu ya Vyama vya Siasa.

Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa imejikita katika usimamizi wa Sheria ya Vyama vya Siasa Na 5 ya mwaka 1992 na Sheria ya Gharama za uchaguzi ya mwaka 2010 ili kuhakikisha uwepo na ukuaji wa demokrasia ya vyama vingi nchini.

Habari


Vyama vya Siasa